Oferta i cennik Oferta i cennik

Oferta i cennik

"SOLBET Stalowa Wola S.A." jest uznanym na rynku producentem bloczków i płytek z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wyroby te z powodzeniem łączą korzystne właściwości izolacyjności cieplnej, wytrzymałość i łatwość murowania z niską ceną.

Kalkulacje kosztów wykonania różnych wariantów ścian niezbicie wykazują, że użycie betonu komórkowego zapewnia zmniejszenie nakładów na ściany o 20 do 30%. Dotyczy to ścian wielowarstwowych, z warstwą izolacji cieplnej, jak i coraz bardziej popularnych ścian jednowarstwowych. Renomowani producenci betonu komórkowego i ceramiki porozowanej z Europy Zachodniej, obecni na polskim rynku wprowadzili wyroby o takich właściwościach cieplnych, że wymurowana z nich ściana jednowarstwowa spełnia wymagania ochrony cieplnej i zapewnia mieszkańcom komfortowy mikroklimat pomieszczeń. Polscy producenci betonu komórkowego, także i nasz zakład również produkują elementy do murowania ścian jednowarstwowych z użyciem zaprawy klejowej lub lekkiej ciepłochronnej. Ściana taka zapewnia zachowanie współczynnika przenikania ciepła poniżej wymaganej maksymalnej wartości 0.3/m2*K, jest łatwiejsza w wykonaniu niż wielowarstwowa i znacznie tańsza.

Właściwości betonu komórkowego

Wymiary bloczków i płytek produktowych w SOLBET-STALOWA WOLA S.A.

wymiary [mm] elementy murowe
długość 600 590 490
szerokość 180, 200 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420
wysokość 240 240 240

Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu

charakterystyki zasadnicze 500 540 600 680
Wymiary i odchyłki wymiarowe Długość [mm] 600, 590, 490
Szerokość [mm] 420 420 420 420
360 360 360 360
300 300 300 300
240 240 240 240
200 200 200 200
180 180 180 180
150 150 150 150
120 120 120 120
- 100 100 100
- 80 80 80
- 60 60 60
- 50 50 50
Wysokość [mm] 240
Odchyłki TLMA
Kształt i budowa Prostopadłościan o powierzchniach czołowych:
N-gładki, Z- z zamkiem, U- z uchwytami montażowymi.
Wytrzymałość na ściskanie Kategoria elementu murowego I
Deklarowana klasa wytrzymałości na ściskanie 2,5 3,0 3,5 4,5
Stabilność wymiarowa Skurcz pod wpływem wilgotności [mm/m] 0,2 0,2 0,2 0,2
Wytrzymałość spoiny dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich Wytrzymałość spoiny na ścinanie [N/mm2] 0,15
Wytrzymałość spoiny wykonanej z dowolnej zaprawy do cienkich spoin Wytrzymałość spoiny na ścinanie [N/mm2] 0,10
Wytrzymałość spoiny na zginanie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych [N/mm2] 0,087 0,105 0,122 0,157
Wytrzymałość spoiny na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych, spoiny czołowe wypełnione [N/mm2] 0,087 0,105 0,122 0,157
Wytrzymałość spoiny na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych, spoiny czołowe niewypełnione [N/mm2] 0,062 0,075 0,087 0,112
Reakcja na ogień Euroklasa A1
Absorbcja wody NPD
Przepuszczalność pary wodnej 5/10
Deklarowana wartość gęstości brutto[kg/m3] 500±30 540±30 600±30 680±30
Właściwości cieplne Deklarowany współczynnik przewodzenia(λ10,dry)[W/mK] 0,130 0,144 0,160 0,180
Trwałość Odporność na zamrożenie/odmrożenie Wyrób mrozoodporny
Substancje niebezpieczne Brak
* w przypadku elementów murowych o szerokości 200 i 180mm ** na specjalne zamówienie

Opór cieplny jednorodnej warstwy suchego betonu komórkowego produkcji SOLBET STALOWA WOLA S.A.

Opór Cieplny R [m2K/W]
Klasa gęstości obj. 500 540 600 680
λ[W/mK] 0,13 0,144 0,16 0,18
Grubość[mm] Opór cieplny m2K/W
50 - 0,35 0,31 0,28
60 - 0,42 0,38 0,33
80 - 0,56 0,50 0,44
100 - 0,69 0,63 0,56
120 0,92 0,83 0,75 0,67
150 1,15 1,04 0,94 0,83
180 1,38 1,25 1,13 1,00
200 1,54 1,39 1,25 1,11
240 1,85 1,67 1,50 1,33
300 2,31 2,08 1,88 1,67
360 2,77 2,50 2,25 2,00
420 3,23 2,92 2,63 2,33
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]
Klasa gęstości obj. 500 540 600 680
λ[W/mK] 0,13 0,144 0,16 0,18
Grubość[mm] Współczynnik przenikania ciepła U[W/m2K]
240 0,50 0,54 0,60 0,67
300 0,40 0,44 0,49 0,54
360 0,34 0,37 0,41 0,46
420 0,29 0,32 0,36 0,40