Beton komórkowy Beton komórkowy

Beton komórkowy

Zalety betonu komórkowego

 • dobra izolacyjność ciepła
 • wytrzymałość
 • trwałość
 • ogniodporność
 • łatwość w obróbce i montażu
 • niska cena

Inne własności

 • akumulacja ciepła i dyfuzja pary wodnej przez beton komórkowy zapewnia utrzymanie korzystnego dla zdrowia mieszkańców mikroklimatu pomieszczeń
 • odporność na działanie bakterii, grzybów i pleśni
 • mrozoodporność
 • izolacyjność akustyczna zapewnia spełnienie normowych wymagań dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych działowych w domach wolnostojących
 • odporność ogniowa spełniona dla najwyższej klasy odporności budynków
Podstawowe parametry Wyniki badań
Lp. Odmiana: 400 500 540 600 680
1 Średnia gęstość objęt. w stanie suchym kg/m3 400+/-30 500+/-30 540+/-30 600+/-30 680+/-30
2 Deklarowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 2,0 2,5 3 3,5 4,5
3 Stałość wymiarów -skurcz (mm/m) 0,04 0,08 0,10 0,10 0,14
4 Deklarowana przewodność cieplna 0,112 0,127 0,134 0,149 0,167
5 Zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych Poniżej wartości dopuszczalnych stężeń

Obróbka betonu komórkowego

Elementy budowane z tego materiału można łatwo piłować, frezować i wiercić w nich otwory. Nie ma chyba drugiego takiego mineralnego materiału, w którym zakotwienia i zamocowania nie trzymałyby się lepiej.

materiał ekologiczny

Beton komórkowy - materiał ekologiczny

Poziom stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym kształtuje się na poziomie cegły i innych materiałów ceramicznych, globalne stężenie pierwiastków promieniotwórczych w budynku jest niższe niż cegły z uwagi na jego lekkość.

Beton komórkowy - najtańszy materiał na rynku

Jeden bloczek o wymiarach 24 x 24 x 59 zastępuje 17 cegieł. Z uwagi na niski ciężar objętościowy betonu komórkowego i własności cieplne, nie tylko osiągamy oszczędność ok. 20% materiałów użytych do budowy, ale także zmniejszamy znacznie koszty transportu, zużycia zaprawy i robocizny. Do łączenia w/w bloczków można stosować zaprawę klejową do cienkich spoin.