Kontakt Kontakt

SOLBET STALOWA WOLA S.A.

ul. Spacerowa 4
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 842 39 51do 53
tel. (15) 843 16 66
fax (15) 842 39 54


NIP: 8652122058
REGON: 830443249
BDO: 000015409


Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000296248
Wysokość kapitału zakładowego: 15.000.000zł opłacony w całości


RODO
Współadministrator Danych Osobowych
Spółki Grupy Kapitałowej SOLBET
sekretariat@solbet-stw.pl