Informacje dla  Akcjonariuszy

Akcjonariuszem większościowym posiadającym 93,3% wartości akcji jest SOLBET Sp. z o.o. Solec Kujawski


Spółka do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy podpisała umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie.


  1. CertyfikatInformacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy  1. CertyfikatI Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatII Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatIII Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatIV Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatV Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatOgłoszenie - 25.04.2022